29:e september, Elinor Elmborg
Hej Henrik,
När jag arbetar i MinSläkt och högerklickar på vit fyrkant får jag upp de olika händelserna om en person. Jättebra! Om jag samtidigt vill kolla i ArkivDigital någon uppgift försvinner rutan i MinSläkt och jag måste klicka fram den igen men så snart som AD är aktiverad ja då ....

Skulle gärna vilja att rutan blev kvar så att jag på min stora skärm kan ha bägge informationerna öppna samtidigt. Går det? Tar gärna med mig den frågan till DIS-möte i oktober.
Hälsningar
Elinor Elmborg
29:e september, Jan Edelius
Hej igen

Glömde nämna relativa referenser.
För att kunna hålla reda på olika personer och olika dokument så har jag skapat kataloger för dessa personer (olika proband).
Där har jag gjort underkataloger typ Bilder, Dokument, HTML, PDF med flera.
I personkatalogen har jag skapat en ”förnamn efternamn.HTML” som länkar till ”default.html” i HTML-katalogen. ”./HTML/default.html”. På så sätt behöver man inte leta efter default.html bland alla filer för att öppna personen i en browser. Det är bara att klicka på namnet. Det vore också då bra med relativa referenser för bilder och dokument. På så sätt kan jag kopiera en person till ett USB eller CD och köra det på annan dator utan problem. Som det är nu så måste jag ändra alla absoluta referenser för att det skall fungera.
Bästa hälsningar
Jan Edelius
28:e september, Jan Edelius
Hej!

Har gjort en megautskrift av en antavla c:a 130 cm x 200 cm på en plotter. Det blev mycket bra. Kruxet emellertid är att för att få plats med hela antavlan på ett dokument så måste jag i MinSläkt förminska den väldigt mycket före utskrift. Detta är inget bekymmer. Sedan skriver jag den till en PDF-fil och här läggs då sidhuvud och sidfot in av programmet. När jag sedan förstorar antavlan till lämplig storlek så har sidhuvudet respektive sidfoten förstorats i samma grad. Detta medför att sidhuvud och sidfot i detta fallet utgör c:a 30% av dokumentet. Detta är orimligt och jag fick mauellt redigera dokumentet för att få rätt proportioner.
Mitt förslag är att Ni integrerar sidhuvud och sidfot i antavlan från början så att de så att säga följer dokumentet och förstoras och skrivs ut med rätt proportioner.

Det vore bra med fler än fyra tidigare mis-filer i arkivmenyn, gärna tio.

Jag skulle sätta stort värde på om man förutom Hager och Kekule kunde välja släktskap som referensnummer t.ex. ff m för farfars mor, mm ff mf för mormors farfars morfar o.s.v. Jag använder det redan nu och tycker att det har bara fördelar och inte de nackdelar som Hager och Kekule har. Problem blir det när man skall byta proband. Funktionen för släktskap finns ju redan i programmet så det borde ju gå att göra det valbart som referensnummer också. Frågan är om det finns någon vedertagen nomenklatur som ex. /s för halvsyster, +b för fosterbror, 1g för första gifte med flera. Finns det inte så går det ju att utveckla ett.

Jag måste få slå ett slag för funktionen kopiera händelse. Oftast är det så att en händelse som gäller en hel familj ej gäller fullt ut för alla familjemedlemmar. Så man måste ändå gå in och ändra. T.ex. någon har flyttat, någon har konfirmerats eller någon är sjuk mm. Prova Ctrl-C och Ctrl-V. Däremot skulle det förenkla mycket om händelsefliken var den som kom upp när man dubbelklickar på en person. I 95 fall av 100 så är det i den man jobbar. Jag har uttryckt detta önskemål i ett tidigare inlägg.

Bästa hälsningar
Jan Edelius
26:e september, Svante Nyström
Tack för svar men jag tror inte att det fungerar. Ditt förslag gör ju att alla personer utan namn inte kommer med alls. Dessa kan ju ha både föräldrar och barn med namn varför man inte kan ta bort dem på detta sätt. Det är bara i listan över alla personer jag inte vill ha dem eftersom de kommer först. Kan du i kommande versioner ge mig en liten kryssruta för om personer utan namn ska komma med i listan eller ej?

Med vänlig hälsning

Svante Nyström
25:e september, Elsy Stenberg
Nu har jag glömt hur jag markerar med grönt i cellens övre hö hörn för anfäder. Det finns inte att läsa någon stans som jag kan se. Hjälp.
Gör personen vars anfäder du vill ha markerade, till huvudperson (Person\Gör till huvudperson).
MVH Henrik Dannberg
23:e september, Svante Nyström
Hej!

Jag har en mängd personer i mitt register som saknar både förnamn och efternamn men har någon eller några andra uppgifter registrerade. När jag exporterar till HTML så kommer alla dessa personer först i listan till vänster. Det är ganska ointressant att se dessa. Har du möjlighet att ändra i programmet så att personer utan namn inte tas med i listan? Kanske som ett extra val under exporten?

Med vänlig hälsning

Svante Nyström
Ett trick är att först göra en sökning på för- och efternamn och ange * som sökord. Man får då träff på alla personer utom de som saknar både för- och efternamn. Därefter gör man en HTML-export och anger att man vill exportera senaste sökresultatet.
MVH Henrik Dannberg
22:e september, Elsy Stenberg
Hej,
Jag skulle vilja göra ändringar, tillägg och infoga bilder i personakten och spara dessa i personakten - obs ej i worddokumentet.
Hur gör man?
Mvh
E Stenberg
19:e september, Bo Ekelund
Hvordan med en dansk text ?

Bo
Själva programmet MinSläkt finns enbart på svenaks. Däremot kan rapporter och html-sidor kan idag skapas på ett antal språk, däribland danska.
MVH Henrik Dannberg
18:e september, Lena Ledin Andersson
Hej!
Finns MinSläkt för Mac? Hur gör jag om jag vill använda programmet på min Mac?

Mvh
Lena Ledin
MinSläkt är ett rent Windows-program. Däremot finns det flera användare som kör MinSläkt på Mac. De använder då någon form av Windows-emulator, t ex VirtualPC, Parallels Desktop, CrossOver Mac etc.
MVH Henrik Dannberg
14:e september, Jan-Erik Lövgren
Jag håller med Arne, det är lite knepigt när man vill koppla många källor till samma händelse.

mvh
Jan-Erik Lövgren
9:e september, Krister Rundqvist
Hej,

Finns det möjlighet att lägga in olika åldersgränser som variabler för t.ex. giftemål utifrån den lagstiftning som fanns vid den tidpunkt som vigsel sker?

Hälsningar
Krister Rundqvist
9:e september, Arne Lönnebring
Hej,

Jag skulle vilja ha ett lämpligt fält för att anteckna ”överflödiga” källor, t.ex. HFL, där ingen förändring skett. Detta eftersom man ofta vill gå tillbaka, då ytterligare fakta kommit fram, t.ex. för att se vilka som bodde i samma bostad eller liknande. Vidare har man ju ofta flera källor till samma händelse, t.ex. en källa som anger att någon rest från Göteborg till USA på ett visst datum (emigrerat) och en annan källa som indikerar att detta är just den aktuella personen, dvs själva händelsen har en källa och kopplingen till den aktuella personen har en annan källa. Ett annat exempel är då en person flyttar, då åtminstone. fyra primära källor är av intresse, flyttningslängderna på ut- och inflyttningsort samt HFL i resp församling.

Noteringsfälten blir alltför grötiga om de fylls med ref.information. Kanske någon har en smart lösning redan idag till mitt önskemål om utökade möjligheter att ange källor?

Med tack för ett bra program
Arne Lönnebring
8:e september, Leif Lennbom
Hej!
Jag vill gärna kunna få med filnamnet i rubriken på de olika rapporterna. Bra funktion när man jobbar med flera olika släktregister.

Hälsningar

Leif Lennbom
Tack för tipset. Jag ska se vad jag ev kan göra i kommande versioner av programmet.
MVH Henrik Dannberg
3:e september, Anna Bergkvist
Hej!
Tack för ett bra program!
Jag tycker det är väldigt roligt med kartor och vill gärna koppla ihop det med min släktforskning.
En lätt(?) sak vore om man kunde skriva in koordinater (x och y i skilda fält) för varje plats, och att det gick att exportera platserna till tex excel.
Vänliga hälsningar
Anna Bergkvist
3:e september, Peo Hjälm
Kommentar till Jan Edelius inägg 30:e augusti:

Jag har också haft liknande problem. Några av mina anor har flyttat runt mycket, ibland flera gånger under ett och samma år. Genom "händelsekedjan" i husförhörslängden kan man se i vilken ordning flyttarna har skett, dock inte exakta datum. Enda dateringen blir alltså själva året. När dessa händelser sedan listas upp så kommer de ofta i fel tidsordning p.g.a. att dateringen är densamma för alla.

Bästa lösningen vid alla typer av tidssorteringsproblem vore att man gavs möjlighet att MANUELLT korrigera ordningsföljden mellan händelserna, allt efter ens eget behov.