Gästbok, juni 2013

2:a juni, Jan Edelius

Hej,

En del funderingar, frågor och åsikter.
Detta är väl lite väl mycket för Gästboken och kanske ej heller av allmännt intresse men kan ju kanske ge lite idéer till Henrik Dannberg.
GedComstandarden är ju bra (finns att läsa här homepages.rootsweb.ancestry.com/~pmcbride/gedcom/55gctoc.htm).
Dilemmat uppstår när Du skall exportera till annat program eller importera från annat program. Det verkar som att olika program hanterar olika delmängder av GedCom-standarden.
Vissa program använder GedComstandard 5.5 (MinSläkt t.ex.) andra använder 5.5.1 (Familysearch.org t.ex.). 5.5.1 är ej antagen som standard men verkar vara en de-facto-standard ändå.
Skillnaderna är ej stora mellan dessa två. T.ex. kan man lägga in kartpositioner i 5.5.1. Man kan också använda UTF-8 teckenset. Plus ett tiotal fler ändringar/tillägg.
Jag använder ett webprogram som heter PhpGedView (håller på att gå över till WebTrees). Detta av två skäl. Det ena är säkerheten mot dataintrång (hackers) som är prioriterat. Det andra och det primära skälet är att släktingar boende på andra ställen kan hjälpa till med släktforskningen och inmatning av uppgifter.
(När jag presenterar min släktforskning på min egen dator så använder jag mig av MinSläkts html-filer. De ger en snygg presentation och det är lättnavigerat.)
Användare kan få olika behörighet och olika tillgång till att göra ändringar i olika register. I slutänden så kan Du godkänna dessa ändringar/inlägg och har därmed full kontroll över innehållet.
Detta program ersätter inte på något sätt MinSläkt 3.9 utan är enbart ett komplement till detta.
Import och export mellan dessa erbjuder inga stora problem.Det största problemet är som jag tidigare nämnt att MinSläkt ej tar med underkataloger till bildkatalogen.Detta har jag löst på följande sätt. Om jag har en bildmapp som heter "bilder" och har angett i MinSläkt att detta är bildmappen och här har undermapparna huvudbilder/edelius/ med filen JanEdelius-1.jpg så ser det ju ut som såhär "bilder/huvudbilder/edelius/JanEdelius-1.jpg". Jag döper om filen JanEdelius-1.jpg till huvudbilder#-#edelius#-#JanEdelius-1.jpg. Då ser det ut så här - "bilder/huvudbilder/edelius/huvudbilder#-#edelius#-#JanEdelius-1.jpg". När Du sedan exporterar från MinSläkt så kommer ej katalogerna med utan endast filnamnet "huvudbilder#-#edelius#-#JanEdelius-1.jpg". sedan kan man i lämplig editor göra en "find and replace" i GedComfilen och byta ut #-# mot /. Då får Du tillbaka katalogerna och resultatet blir då "huvudbilder/edelius/JanEdelius-1.jpg" och problemet är löst. När Du gjort det några gånger och fått lite övning så går det på några sekunder att göra detta.
(En nackdel med långa filnamn är att i MinSläkt så ser du bara början av filnamnet i listan när Du skall lägga till bilder. Då heter alla bilder likadant ända tills Du klickar på den och hela namnet visas.)
Man kan inte redigera GedComfiler i Word, Wordpad eller liknande program. De lägger till formateringstecken som fördärvar GedComfilen. Ett suveränt program är Notepad++. Detta är gratis att ladda ner och använda. Bidrag emottages dock av programskaparen. Detta gäller också andra program som nämnts här.
Du kan bl.a. konvertera mellan ett flertal olika teckenformat i Notepad++. T.ex. från ANSI till UTF-8. Tänk då på att Du måste ändra på taggen CHAR i GedComfilen, då i detta speciella fallet från "ANSI" till "UTF-8". Självklart måste man veta vad man gör om man gör ändringar. Ett felaktigt tecken eller ett tecken på fel plats kan göra filen oanvändbar.

Nu över till lite mer väsentligheter och önskemål om funktioner i någon framtida version av MinSläkt.
Först vill jag nämna varför jag tycker att MinSläkt är ett mycket bra program. Det är lätt att lära och lätt att använda. Det är inte belamrat med en massa onödiga(?) funktioner. Det är intuitivt. Utdata i form av html eller utskrifter presenteras på ett sätt så att de är lätta att läsa och förstå. Man behöver ej vara datorkunnig eller släktforskare för att förstå. Det enda som är "grekiska" är om man använder sig av Kekules eller Hagers referenser. De är endast begripliga för de som är släktforskare. Jag har i tidigare inlägg påpekat att jag ej är ett fan av dem.
Mitt dilemma nu är att jag slagit ihop alla släktregister till ett stort register. Det är drygt 3000 individer. Det blir inte bra. Det blir svårt att navigera i registret och att hålla reda på vilka personer och t.o.m. vilka släktgrenar som är med. Personer har rätt att ta del av eller göra ändringar i hela registret eller inte alls.
Det främsta skälet till att jag slagit ihop registren är att ett flertal individer ingår i olika register. T.ex. så är min hustru med i "mitt" register och även i "sitt" register. Min morbrors hustru är med i "mitt" register och även i "sitt" register. Detta medför att samma personer kan innehålla olika uppgifter i olika register. Det är inte lätt att hålla reda på detta mär det blir många individer som det gäller. Jag tänker nu ändå dela upp registret i fler olika register igen. Fördelarna överväger.
Jag kan inte se att GedComstandarden hanterar samma person som ingår i olika register men det är ju inget som hindrar att ett program (MinSläkt) hanterar det. Det är ej heller så lätt att hålla reda på sina register om man har 10-20 eller t.o.m. fler. (Alla har ju inte den disciplin som kanske skulle behövas.) Därför skulle jag vilja att t.ex. MinSläkt hanterar alla mina register i en "container". D.v.s. att jag i programmet kan öppna ett fönster med mina register. Där kan jag då välja ett register och vad jag vill göra med det. Vanligast är väl då att öppna det. Där vill jag då också kunna ange vilken/vilka personer i ett register som är desamma i ett annat. Och när jag då ändrar denna personen i ett register så skall denna också uppdateras i eventuellt annat/andra register. Detta är ju då en programspecifik funktion och har inget med GedCom att göra.
GedCom 5.5 är standard sedan 1996. GedCom 5.5.1 kom 1999.5.5.1 har ej blivit standard men fungerar i mångt som en sådan och bör ju kunna användas och används av många idag. Mervärdet är då bl.a. att man kan ange kartpositioner.
Och så det här med referensnummer!? Vad skall de vara till för? Kekules och Hagers system är ju både etablerade och internationella. De är ju så att säga självskrivna. Men jag tycker inte att de är bra och ej heller tillräckliga. Om jag säger att Lusse Nilsdotter är min "761" eller om jag säger att hon är min IX:250 så är det inte många som begriper vad som menas. Till och med släktforskare måste räkna på fingrarna eller ta fram miniräknaren. Och om Lusse har t.ex. syskon så får de inget referensnummer alls i dessa system. Men om jag säger att Lusse Nilsdotter är min fm mm mm ff m så skulle till och med ett barn förstå att det är min farmors mormors mormors farfars mor. Och en eventuell syster blir då fm mm mm ff ms (eller my t.ex.) skulle systern vara gift så kan han då bli fm mm mm ff ms g vilket ganska tydligt ger farmors mormors mormors farfars mosters gemål. Det finns en funktion i MinSläkt Vektyg-Släktskap som till stor del hanterar detta. Dessutom tycker jag att de i detta fallet skall vara grupperade två och två eller möjligtvis fyra och fyra. För mig är det lättare att se och förstå fm mm mm ff ms eller fmmm mmff ms än t.ex. fmm mmm ffm s. Men det är ju en smaksak och går enkelt att programmässigt göra valbart.
Detta skulle ju dessutom gå att standardisera och göras internationellt. Man kan beteckna olika släktskap med olika tecken. T.ex. far = 1, mor = 2, syster = 3, bror = 4, son = 5, o.s.v. för alla tänkbara typer av släktskap. Farfars morfars fasters son blir då MISREF:1121135. Jag har valt MISREF: som en inledande teckenkombination för att ange att det är detta system vi valt. I Sverige blir då detta t.ex. ff mf fy s eller i klartext farfars morfars fasters son. I USA blir det då (ungefär) grandfather's grandfather's aunt's son. Motsvarande då för andra nationer.
Dessutom får samtliga personer i registret ett referensnummer och det är lika lätt att ge referensnummer vid ättlingar som vid anor.
En möjlig/trolig släkting till mig är min ff mm fm fm mf ff ff ff ff ff ff ff eller min XXV:7012353 eller min 40566784.
Jag använder mig av ett eget liknande system men kan ju ej ändra referensnummer vid byte av proband t.ex. Det skulle innebära att jag manuellt fick ändra flera hundra referenser.

Om Du i programmet MinSläkt 3.9 är inne på någon av "flärparna" Familj, Anfäder eller Ättlingar, så kan Du genom att hålla ner vänster musknapp och flytta musen enkelt navigera i bilden och snabbt hitta i trädet utan att använda scrollningslisterna eller hjulet på musen. Mycket användbart och bra.

Bästa hälsningar
Jan Edelius