Ny licens

Gäller i det fall du inte redan har en licens för en äldre version av MinSläkt.

Priser

Priserna beror på var du är bosatt.

Sverige eller annat EU-landUtanför EU
Licensnyckel: 350 SEKLicensnyckel: 280 SEK
Licensnyckel + program på cd:400 SEKLicensnyckel + program på cd: 330 SEK

(Du behöver inte beställa programmet på en cd om du själv laddar hem programmet)

Beställning

Du gör beställningen genom att sätta in rätt belopp på ett av följande konto:

Inom Sverige Från utlandet
PlusGiro: 466 20 15-9 SWIFT-kod: NDEASESS
Mottagare: Dannbergs Data IBAN-nummer: SE82 9500 0099 6026 4662 0159
Nordea Bank AB
SE-105 71 Stockholm

Uppge ditt för- och efternamn, postadress, eventuell e-postadress samt vad beställningen gäller. Märk talongen "MinSläkt V3".

Tänk på att texta tydligt - licensnyckeln kommer att genereras utgående från ditt namn.

Om du inte får plats med alla uppgifter går det utmärkt att även skicka ett kompletterade email till support@dannbergsdata.se.

Leverans

Leverans sker via e-post om du enbart beställt en licensnyckel och dessutom uppgivit din e-postadress. I annat fall sker leverans på en cd-skiva.

Normalt sett får du det du beställt inom några dagar. Hör av dig om du inte fått någon leverans inom ca 5 arbetsdagar.

Licensnyckeln gäller för version 3 och kommande tillägg till version 3.