Gästbok, februari 2016

24:e februari, Anders Olsson

Anders Klarbring gjorde ett inlägg den 6 november 2015 angående möjligheten att kvalitetsmarkera släktskapet (t.ex. möjlig, trolig, sannolik) mellan två individer. Jag sitter nu själv med dessa funderingar och vill därför även jag meddela mitt intresse för denna funktion.

Mvh,
Anders Olsson
23:e februari, Lars Jarnebrant

Hej, Jag önskar att man kunde ange mer än en huvudperson, där anfädrar till person 2 t.ex. markeras med en blå fyrkant. Jag har väldigt många anfädrar från samma ort och deras banor korsas många gånger. Med olika färgmarkeringar för t.ex. mannen och hans hustru, kan man enkelt se hur deras banor möts flera gånger i tidiga generationer. Vid en anförlust skull den personen då få båda färgerna.
Ett praktiskt förslag om det går att genomföra.

// Lars Jarnebrant
20:e februari, Henrik Bärlund

Angående Anette Wennerströms fråga:
Utan att ta ställning till om en husförhörsbok kan antecknas som en händelse eller inte, så kan man skriva datum för en händelse som t.ex.
"mellan 1894 och 1904" eller "från 1894 till 1904".
Henrik Bärlund
19:e februari, Anette Wennerström

Hej Tack för svaret, men en husförhörsbok/församlingsbok har inte ett kronologiskt datum utan typ 1894-1904 och om jag förstått rätt så kan man endast skriva in datum åååå-mm-dd.

Mvh
Anette Wennerström
Normalt sätt brukar man registrera händelser såsom Födelse, Död etc och uppge t ex en husförhörsbok som källa, inte registrera en husförhörsbok som en händelse.
MVH Henrik Dannberg
18:e februari, Anette Wennerström

Jag har lagt in källor till alla husförhör/församlingsböcker som egen familjehändelse, anledningen att jag gjort familjehändelse är för att samma information kommer till alla i familjen. Jag vill ha med alla källor till husförhörsböckerna som jag besöker vare sig det finns någon ny info eller inte och det går bra. Men däremot så får jag inte dem i tidsordning när jag skriver ut person akt. Rubriken jag skriver är Församlingsboken Söderhamn (1924-1938), bör jag skriva den på annat vis, går det i alfabetsordning, tänkte sen om jag skulle numrera istället men vet ej hur programmet sorterar, blir det 1, 10, 2….. hur löser jag det hela.

Anette Wennerström
Händelser sorteras alltid automatiskt i kronologisk ordning efter det datum man angivit för händelsen.
MVH Henrik Dannberg
7:e februari, Sten Rågåker

Inlägg på Mattias Arvidssons förslag 30 januari
Ortbeskrivning läge, koordinater etc. kan läggas in under Typ av Händelser/Plats - Noteringar (symbolen). Problemet är bara att Henrik måste se till att denna Noteringsinformation ges på andra ställen än bara här. Exempelvis i Rapporter/Personakt och/eller annat bra ställe. I ändra egenskaper för rapporten skulle man kunna välja om man vill ha med denna information eller inte. Man kan ju välja om man vill ha med källor.

Sten Rågåker
7:e februari, Sten Rågåker

Hej Henrik
En gång om året, minst, brukar jag ta ut rapporten "Dubbletter" för att gå igenom och rensa, så att diagrammet stämmer.
Det slår mig då att när nu ändå denna funktion finns, kan man inte få en varning på ett tidigare stadium, exempelvis när man lägger in ett namn som redan är inlagt? Det skulle spara mycket tid och eliminera ev. bortfall av information som kan bli följden av sammanslagning i ett senare skede, då man kanske har olika uppgifter inlagda på olika ställen.
Hälsningar Sten