Funktioner

 • Inmatning

  Du skriver in dina uppgifter via ett grafiskt familje- eller släktdiagram

 • Händelser

  Till varje person kan du knyta ett godtyckligt antal händelser. För varje händelse kan du sedan registrera datum, plats, källa och en notering.

 • Rapporter

  Du kan skriva ut ett antal rapporter, t ex Personakt, Antavla, Anfäder, Ättlingar. Varje rapport går att redigera vad gäller utseende och innehåll. Dessutom kan du vid behov redigera den slutgiltiga rapporten i en ordbehandlare, innan den skrivs ut.

 • Bilder

  Du kan koppla egna inscannade bilder till personerna i arkivet.

 • Länkar till egna dokument

  Till varje person kan du koppla ett eller flera godtyckliga filer, t ex egna Word-dokument.

 • HTML-sidor

  Programmet kan exportera hela eller delar av ditt arkiv till HTML-sidor som du t ex kan lägga ut på Internet.

 • Import/export av data

  Du kan exportera hela eller delar av ett arkiv till en GEDCOM-fil. En sådan fil kan du sedan importera till andra släktforskningsprogram som stödjer GEDCOM-standarden.

 • Rimlighetskontroll

  Du kan när som helst utföra en rimlighetskontroll av inmatad eller importerad data.

 • Beräkning av släktskap

  Programmet kan beräkna släktskapsförhållande mellan två godtyckliga personer i ett arkiv.

 • Kalender

  I programmet ingår en kalender som sträcker sig från år 1585 fram till idag.

 • Konfidentiella uppgifter

  Du kan skriva in konfidentiella noteringar. Vid utskrift av rapporter eller export till GEDCOM eller HTML kan du, om du vill, sedan utesluta konfidentiella noteringar.

 • Sökfunktion

  Givetvis kan du även använda den inbyggda sökfunktionen för att söka bland de inmatade personerna.