OBS! Semesterstängt 8:e juli - 18:e juli

Nyheter i MinSläkt 4.8

Nyheter

 • Almanackan är uppdaterad för år 2024.

 • Export till HTML5:

  Menyraden överst i de exporterade sidorna ligger nu alltid kvar även om man scrollar nedåt.

  Länken i personakten till antavlan är flyttad till övre högra hörnet för att därmed bli mer synlig.

  Det är nu möjligt att i samband med exporten välja om man vill att menyalternativen Platser, Yrken, Dödsorsaker och Bilder ska visas eller inte. Menyalternativen visas dock bara om det verkligen finns platser, yrken, dödsorsaker eller bilder att visa.

 • Radbrytning i rapporter:

  Formateringen av rapporter har helt skrivits om för att möjliggöra radbrytning av långa textsträngar utan blanktecken. Normalt bryts textsträngar som inte får plats på en rad mellan två ord. Textsträngar utan blanktecken som inte fick plats på en rad radbröts inte utan överskjutande text hamnade utanför marginalen. Nu bryts dessa strängar vid marginalen och fortsätter på nästa rad.

 • Hyperlänkar i rapporter:

  Länkar till dokument som börjar med "http://" eller "https://" betraktas nu som hyperlänkar.

  Namn på källor som börjar som börjar med "http://" eller "https://" betraktas nu också som hyperlänkar.

  Strängar i noteringsfält som börjar med "http://" eller "https://" betraktas nu som hyperlänkar.

  Vid förhandsgranskning och utskrift av rapporter visas hyperlänkar med understruken blå text.

  I rapporter sparade som rtf-filer (Word-dokument) visas hyperlänkar som klickbara länkar. Har i dagsläget enbart testats i MS Word.

  i Rapporter sparade som pdf-filer visas hyperlänkar som klickbara länkar. Har i dagsläget enbart testats i Adobe Acrobat samt med pdf-läsarna i senaste versionerna av Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox och Opera. Fungerar bra i alla dessa läsare utom Microsoft Edge som inte alltid klarar länkar som radbrutits.

 • Listan över senast öppnade släktarkiv under Arkiv-menyn har nu utökats från 10 till 15 st.

 • I rapporterna Anfäder, Ättlingar, Personakt och Platser visas nu även källornas titel, författare och publicering om man angivit att citat ur källorna ska visas.

 • Vid export till HTML5 visas nu även källornas titel, författare och publicering om man angivit att citat ur källorna ska visas.

 • Användandet av blankrader i rapporten Källor har nu gjorts lite mera konsistent.

 • Rapporten Statistik visar nu även antalet egna händelser.

 • I rapporten Platser har noteringar om platsen flyttats upp och kommer nu före listan över händelser.

 • En mindre minnesläcka vid skapandet av rapporter har åtgärdats.

 • Onödiga blankrader har nu tagits bort i popup-fönstret som visar händelser och noteringar.

 • Den fasta texten "Dog av" har nu ersatts av texten "Dödsorsak: ".