OBS! Semesterstängt 8:e juli - 18:e juli

Gästbok, november 2021

13:e november, Torkel Borelius

Ett snabbt och spontant önskemål: filtrering vid visning av i första hand ättlingar, där mängden kan bli mycket stor om man utgår från någon som levde för länge sedan. En enkel programmering torde vara att flytta (lägga till) möjligheten att begränsa antalet visade generationer till ikonerna under menyn; gärna åtkomlig med ett kortkommando.

En större ändring, och kanske mer användbar, är möjligheten att särbehandla personer som man tillfälligtvis inte är intresserad av. Dessa skulle kunna visas som en diskret (annan färg) och mindre ruta med endast namn eller namn och årtal och/eller mindre tecken eller inte alls. Detta för att kunna koncentrera sig på de som upplevs som viktigare. Ett självklart kriterium för att inte ”få visas” kan vara kort livslängd som innebär färre eller inga händelser förutom född och död, och absolut inga barn.

Man kan naturligtvis tänka sig alla tekniskt möjliga urvalskriterier, där en annan typisk kan vara att endast personer med markeringen ”Att göra” visas i normalt format – för att kunna se dem i sitt sammanhang, men tydligare. Denna ”skiktade” visning skulle också vara värdefull när jag inför ett släktmöte kan tona ner mindre viktigare personer i ett släktträd till förmån för dem som är allmänt mer intressanta. Jag måste ändå ordna med särskild utskrift i stort format för en större peng.

Jag lägger till en önskan om ättlingsvisning i liggande format där anfadern hamnar överst och inte längst till vänster. Jag inser att rutorna kan bli opraktiskt breda för dem med många förnamn som därför kräver användning av endast tilltalsnamnet vid visning/utskrift och kanske en särskild märkning då man inte känner till det. Nu blev det visst lite komplicerat…

Torkel
6:e november, Lars Jarnebrant

Hej,

Jag kom till att grubbla över hur man använder händelserna Emigration och Immigration.
Jag har, precis som de flesta andra, för t.ex. personer som emigrerat till Amerika använt händelsen Emigration och fyllt i Amerika (eller USA) som plats.

Men när jag nu efteråt funderar lite närmare på det så borde det rätteligen vara en händelse Emigration där platsen är varifrån man emigrerar. Och sedan en händelse Immigration där platsen är t.ex. New York, Amerika.

Eller hur tycker du, eller alla andra användare att man skall använda händelserna?

Hälsningar
Lars Jarnebrant
Så här säger GEDCOM-standarden:

IMMIGRATION
An event of entering into a new locality with the intent of residing there.

EMIGRATION.
An event of leaving one's homeland with the intent of residing elsewhere.

MVH Henrik Dannberg
6:e november, Lars Jarnebrant

Hej,
Jag har ett önskemål vid utskrift av Personakter. Jag skulle önska att man kunde välja att de sorteras primärt efter Indexnummer och i andra hand i bokstavsordning, eller gör det valbart.

Det skulle göra det mycket mer överskådligt särskilt om man skriver ut dem som en sorts ”släktbok”.
Visserligen är det inte särskilt ofta man skriver ut dem på riktig skrivare, utan jag gör det istället i en pdf bok som en dokumentation för kommande generationer.
Idag får jag manuellt sortera om sidorna i pdf filen efteråt istället. Vilket är ganska tidsödande.
Skulle vara ett lyft för användbarheten av personakterna .

Hälsningar
Lars Jarnebrant
4:e november, Peter Sandberg

Hej! Har en önskan att källan ska visas högst upp närmast händelsen. Som läget är hamnar den under noteringarna som jag brukar ha i riklig mängd.
Så kommer det att bli i nästa version av MinSläkt.
MVH Henrik Dannberg